कोवीड काळातील वाढीव वीज बिल माफ करायचे आश्वासन देऊनही सरकार टाळाटाळ करीत आहे का ?

जाहिरात-2

कोवीड काळातील वाढीव वीज बिल माफ करायचे  आश्वासन देऊनही सरकार टाळाटाळ करीत आहे का ?

कोवीड काळातील वाढीव वीजबिल माफ करायचे  आश्वासन देऊनही सरकार टाळाटाळ करीत आहे का ?

View Results

Loading ... Loading ...