देऊळ बंद ठेवणे हा ठाकरे सरकारचा आडमुठेपणा आहे असे आपल्याला वाटते का ?

:

देऊळ बंद ठेवून उद्धव ठाकरे सरकार आडमुठेपणा दाखवते असे वाटते का?

View Results

Loading ... Loading ...