कोरोना पुन्हा वाढतोय ; सिंधुदुर्गात एका दिवसात २३ नागरिक कोरोनाने संक्रमित

तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण
1)देवगड-3, 2)दोडामार्ग-8, 3)कणकवली-3, 4)कुडाळ-1, 5)मालवण-4, 6) सावंतवाडी-4, 7) वैभववाडी-0,
8) वेंगुर्ला-0, 9) जिल्ह्याबाहेरील-0.

तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण
1)देवगड-6950, 2)दोडामार्ग -3247, 3)कणकवली -10623, 4)कुडाळ -11876, 5)मालवण -8260,
6) सावंतवाडी-8520, 7) वैभववाडी – 2563, 8) वेंगुर्ला -5112, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 322.

तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण
1) देवगड -3, 2) दोडामार्ग -15, 3) कणकवली -8, 4) कुडाळ -5, 5) मालवण -6, 6)सावंतवाडी -5,
7) वैभववाडी -1,  8) वेंगुर्ला -2,  9) जिल्ह्याबाहेरील -1.

तालुकानिहाय  आजपर्यंतचे  मृत्यू
1) देवगड – 185,   2) दोडामार्ग – 47, 3) कणकवली – 321,  4) कुडाळ  – 254, 5) मालवण – 301,
6) सावंतवाडी – 217, 7) वैभववाडी  – 83 , 8) वेंगुर्ला – 116, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9,

आजचे तालुकानिहाय मृत्यू
1) देवगड – 0,   2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली – 0, 4) कुडाळ – 0 , 5) मालवण – 0, 6) सावंतवाडी – 0,
7) वैभववाडी – 0,   8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0.

जाहिरात4