कुडाळमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह सापडला, देवगड सावंतवाडीमध्ये ही सक्रिय रुग्ण

तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण
1)देवगड-0, 2)दोडामार्ग-0, 3)कणकवली-0, 4)कुडाळ-1, 5)मालवण-0, 6) सावंतवाडी-0, 7) वैभववाडी- 0,
8) वेंगुर्ला- 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील- 0.
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण
1)देवगड-6944, 2)दोडामार्ग -3220, 3)कणकवली -10612, 4)कुडाळ -11865, 5)मालवण -8254,
6) सावंतवाडी-8507, 7) वैभववाडी – 2562, 8) वेंगुर्ला -5108, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 319.
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण
1) देवगड -1, 2) दोडामार्ग -0, 3) कणकवली -1, 4) कुडाळ -1, 5) मालवण -0, 6)सावंतवाडी -1,
7) वैभववाडी – 0,  8) वेंगुर्ला – 0,  9) जिल्ह्याबाहेरील – 0.
तालुकानिहाय  आजपर्यंतचे  मृत्यू
1) देवगड – 185,   2) दोडामार्ग – 47, 3) कणकवली – 321,  4) कुडाळ  – 254, 5) मालवण – 301,
6) सावंतवाडी – 217, 7) वैभववाडी  – 83 , 8) वेंगुर्ला – 116, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9,
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू
1) देवगड – 0,   2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली – 0, 4) कुडाळ – 0 , 5) मालवण – 0, 6) सावंतवाडी – 0,
7) वैभववाडी – 0,   8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0.

जाहिरात4