आरोग्य विभागाच्या परीक्षा अचानक रद्द करणे हा सरकारचा हलगर्जीपणा वाटतो का ?

आरोग्य विभागाच्या परीक्षा अचानक रद्द करणे हा सरकारचा हलगर्जीपणा वाटतो का ?

  • होय (87%, 195 Votes)
  • नाही (7%, 16 Votes)
  • सांगता येत नाही (5%, 12 Votes)

Total Voters: 223

Loading ... Loading ...
जाहिरात4